So Sánh Dự Án

Cập nhật tiến độ Richmond City Tháng 2 Năm 2019

Cập nhật tiến độ Richmond City Tháng 2 Năm 2019. Hiện dự án đang thi công xây tường bao căn hộ từ tầng 5 ➡ 22 block Glory và tô tường căn hộ từ tầng 5 ➡ 19 block Glory. Đóng trần thạch cao từ tầng 5 ➡ 13 block Glory. Thi công cốt thép sàn tầng 10 block Riches và thi công cốt thép sàn tầng 9 block Lucky.

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Bà Rịa City Gate Tháng 1 Năm 2019

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Bà Rịa City Gate Tháng 1 Năm 2019. Phòng Kinh Doanh dự án Bà Rịa City Gate đã hoàn thành, đang thi công rải nhựa đường 14m phía trước dãy nhà phố liên kế (LK) 01 và 02 và rải nhựa trục đường chính 18m của dự án Bà Rịa City Gate.